Nezaradené

Virtuálno-realitné technológie v procese vzdelávania handicapovaných osôb

Posted on

Článok opisuje problematiku bezpečnosti používateľského rozhrania u osôb so zníženým bezpečnostným povedomím. V úvode je opis niektorých súvisiacich projektov najmä s orientáciou na rozhrania systémov pre hendikepované osoby. Následne je tu opis možností prispôsobenia používateľského rozhrania ajeho ergonómie. Takisto sú to uvedené aj niektoré problémy tvorby rozhraní s ohľadom na osoby so zníženým bezpečnostným povedomím, […]

2017

Používatelia so sníženým bezpečnostným povedomím a rozhrania počítačových systémov

Posted on

Článok opisuje problematiku bezpečnosti používateľského rozhrania u osôb so zníženým bezpečnostným povedomím. V úvode je opis niektorých súvisiacich projektov najmä s orientáciou na rozhrania systémov pre hendikepované osoby. Následne je tu opis možností prispôsobenia používateľského rozhrania ajeho ergonómie. Takisto sú to uvedené aj niektoré problémy tvorby rozhraní s ohľadom na osoby so zníženým bezpečnostným povedomím, […]

2017

Vplyv virtuálnych prostredí pri rehabilitácii zrakových porúch

Posted on

Článok sa zaoberá problematikou používania virtuálnych prostredí v prospech rehabilitovania zrakových porúch. Na úvod opisuje podstatu nasadenia virtuálneho prostredia s využitím stereoskopie obrazu a technológie virtuálnej jaskyne. Z pohľadu interakcie používateľa a systému opisuje aktuálny stav pre možné aplikovanie rahbilitačných scén, rovnako spôsob pre sledovanie pohľadu používateľa v prostredí virtuálnej jaskyne. Klasifikovaním zrakových porúch prináša […]

2017

Virtuálno-realitné technológie v procese vzdelávania handicapovaných osôb

Posted on

Článok popisuje virtuálnu realitu vkontexte procesu vzdelávania handicapovaných osôb. Hlavným základom tohto článku sú výstupy a výsledky získané v rámci riešenia výskumných a príp. iných projektov v laboratóriu LIRKIS fungujúceho na KPI FEI TU Košice. Jednou časťou je zamyslenie sa nad možnými dopadmi opisovaných technológií vzdelávanie handicapovaných osôb. Druhou časťou je opis niektorých technológií virtuálnej […]