O laboratóriu

[kc_row use_container=“yes“ force=“no“ column_align=“middle“ video_mute=“no“ _id=“651544″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“759442″][kc_column_text _id=“334360″]

[cws_gpp_images_by_albumid id=6565408731905217409 theme=carousel show_title=0 show_details=0 slidestoshow=3 slidestoscroll=1 thumb_size=’250′]

LIRKIS (Laboratórium Inteligentných Rozhraní Komunikačných a Informačných Systémov) predstavuje excelentné pracovisko určené na výskum, vývoj a výučbu v oblasti aplikácií paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania grafických údajov a virtuálnej reality s primárnou orientáciou na inteligentné rozhrania informačných systémov vrátane tvorby sieťových komunikačných prostredí umožňujúcich prehľadávanie a kvalitné sprístupnenie distribuovaných multimediálnych zdrojov (skladov znalosti) a služieb a ich využívanie pri tvorbe a doručovaní nových znalostí vrátane vývoja koncepcie on-line platforiem pre prístup k multimediálneho obsahu. Je súčasťou Katedry počítačov a informatiky, FEI TU v Košiciach. Zvláštna pozornosť je venovaná výskumu a vývoju nových flexibilných a inteligentných rozhraní systémov na báze technológií virtuálnej reality určené na práce v oblastiach:

  • systémov snímania resp. tvorby vstupných dát (tracking systémy, 3D skenovanie, modelovanie, simulácia)
  • vizualizačných jadier pre zobrazovanie výstupov v rôznych formách a zároveň riadených vyššoúrovňovým jazykom pre ľahšiu manipuláciu s objektmi, vrátane skriptovej manipulácie
  • Inteligentného robustného databázového systému na ukladanie rozsiahlych informácií a dát (grafických i negrafických)
  • paralelných resp. distribuovaných alebo sieťových implementačných prostredí systémov

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]