Kontakt

Vedúci pracoviska: doc. Ing. Branislav Sobota PhD.

E-mail: branislav.sobota@tuke.sk

Miestnosť: UVT1-6

Boženy Němcovej 3

040 01, Košice

Telefón: +421 55 602 2563